czwartek, czerwiec 8, 2017

Kanały obsługi klienta firm pożyczkowych

Firmy pożyczkowe obsługują klientów za pośrednictwem wielu ciekawych kanałów, często niespotykanych w bankach komercyjnych. W artykule poznasz najważniejsze kanały obsługi klienta firm pożyczkowych z uwzględnieniem wad i zalet.

Charakterystyka kanałów sprzedażowych dla pożyczek gotówkowych

Jednym z najważniejszych kanałów sprzedażowych dla kredytów gotówkowych jest internet i dedykowane portale multimedialne. Dzięki nim kontakt z kredytobiorcami skraca się do minimum. W sieci panuje również duża lojalność odnośnie uczciwych ofert kredytowych. Internet to obecnie najpopularniejsza droga do klienta w sektorze pozabankowym. Stopniowo natomiast zanika presja na zakładanie oddziałów stacjonarnych firm pożyczkowych. Oddział stacjonarny to duży wydatek, a jednocześnie mniejsze szanse pozyskania klienta niż za pośrednictwem serwisu internetowego. Oddziały stacjonarne to domena największych firm pożyczkowych w branży. Oddział stacjonarny obsługuje z reguły długoterminowe umowy z poważnymi zabezpieczeniami. Przy oddziałach stacjonarnych działa też opcja zamówienia doradcy do klienta. Kredytobiorca z małej miejscowości może kontaktować się z agentem firmy pożyczkowej na dojazd. Usługa jest najczęściej płatna, ale przy niewielkich kwotach pożyczek gotówkowych z reguły mało odczuwalna. Kanał internetowy, stacjonarny i mobilny sprzedaży to najpopularniejsze rozwiązania spotykane w branży. Kanał internetowy daje największy potencjał wzrostu. Niestety internet to również ogromna konkurencja między najpopularniejszymi i niszowymi parabankami. Utrzymanie oddziału stacjonarnego to niekoniecznie zły pomysł, szczególnie w największych miastach kraju.

Zróżnicowany sposób nawiązywania współpracy

Im więcej kanałów obsługi klienta, tym lepiej, ponieważ szybciej otrzymasz pieniądze na potrzeby, a jednocześnie zapewnisz sobie wygodę podpisywania umowy. W mniejszych miejscowościach kanał internetowy lub zamówienie agenta firmy pożyczkowej na dojazd to bardzo racjonalne rozwiązanie. Największe firmy pożyczkowe w branży na kanale dojazdu do klienta zarabiają krocie, ze względu na nieco wyższe koszty pozaodsetkowe wpisane do umowy. Jaki kanał obsługi preferujesz w firmach pożyczkowych najbardziej?

piątek, maj 12, 2017

Zagrożenia na rynku kredytowym

Kredytobiorca z odrzuconym przez bank detaliczny wnioskiem przechodzi najczęściej na rynek alternatywny. Z jakimi zagrożeniami możesz się spotkać w sektorze kredytów krótkoterminowych? W artykule poznasz najważniejsze czynniki ryzyka przy podpisywaniu umów kredytowych na rynku pozabankowym. Dzięki temu lepiej podejdziesz do monitorowania popularnych parabanków.

Najważniejsze zagrożenia przy pozyskiwaniu kredytu gotówkowego

Przede wszystkim największym zagrożeniem na rynku kredytowym jest zabezpieczenie bardzo małej umowy kredytowej sporym majątkiem, np. nieruchomością, działką, udziałami w przedsiębiorstwie, czy dobrami intelektualnymi. Czasami parabank rozwiązuje celowo obowiązującą umowę o pożyczkę krótkoterminową, np. po wystąpieniu drobnych opóźnień w spłacie, a następnie żąda spłaty całości zobowiązania wraz z odsetkami. Taka sytuacja doprowadza ostatecznie do uruchomienia całej machiny windykacyjnej łącznie z przejęciem zabezpieczenia. Poza tym warto monitorować koszty zabezpieczeń, zbędne opłaty za rozpatrzenie wniosku, czy duże opłaty gotówką bez żadnego formalnego potwierdzenia. Niektórzy kredytobiorcy w desperacji chcą od parabanków nieco większych pieniędzy, a wtedy doradca w parabanku pobiera prowizję i daje wyłącznie nadzieję na pożyczkę. Wniosek się przyjmuje z prowizją (gotówką), a następnie wysyła negatywne wiadomości do kredytobiorcy. Obecnie jednak można walczyć lepiej o własne prawa, chociażby za pośrednictwem lokalnych rzeczników praw konsumenta. Kredytobiorca powinien poznać również podstawy kodeksu cywilnego i dokładnie studiować umowy, opinie od dotychczasowych klientów parabanków, regulaminy.

Kluczowa kontrola kosztów pozaodsetkowych

Inne zagrożenia to zbyt wysokie koszty pozaodsetkowe. Obecnie w umowach kredytowych, nawet udzielanych przez parabanki występuje ograniczenie kosztów podstawowych do czterokrotności stopy lombardowej. Niestety przepisy obchodzi się stosowaniem bardzo wysokich prowizji. To właśnie z prowizji żyje branża kredytów krótkoterminowych. Oczywiście uczciwe instytucje na rynku funkcjonują, ale lepiej zawczasu się zabezpieczyć przed podobnymi problemami.

środa, kwiecień 5, 2017

Parabank co należy wiedzieć o tym miejscu?

Parabank podobnie jak bank działa prężnie na rynku finansowym. Specyfika ich działania jest zdecydowanie inna. Warto mieć świadomość tego iż to parabank składa się ze zdecydowanie mniejszych wymagań co do działalności i z tego powodu polityka kredytowania może być bardziej liberalna w odniesieniu do banków. Instytucja para finansowa charakteryzuje się tym iż tutaj tak naprawdę nie będzie następować dokładne weryfikowanie wiarygodności finansowej klienta w BIK. Warto powiedzieć o tym iż zadłużona osoba może się zdecydować na kredyt w parabanku.

Dobre strony kredytu parabankowego dotyczą oczywiście tego iż tutaj nie występuje udzielanie kredytów, ale pożyczki. Wszystko to jest za sprawą obowiązującego prawa bankowego. Jeśli chodzi o dobre strony pożyczek parabankowych to należy mieć świadomość tego iż jej otrzymanie dotyczy każdej osoby. Klient posiadając negatywne wpisy w BIK może również mieć szanse na zdobycie pożyczki w parabanku. Jeśli chodzi o proces weryfikacji podmiotu to następuje oczywiście w zdecydowanie mniejszy okres czas w porównaniu do tradycyjnego banku. Pożyczka może się odbyć oczywiście w sposób dla klienta wiarygodny np. telefon, sms, Internet. Zaciągnięcie pożyczki może następować oczywiście w niewielkim okresie czasu. Występować może także dowóz gotówki do klienta, a taka usługa nie jest możliwa w banku. Pierwsza chwilówka może zostać oddana w sposób całkowicie darmowy.

Jak każdy produkt bankowy to również instytucja parafinansowa może oczywiście posiadać złe strony. Koszty spłaty oraz ich uzyskania są nieduże. Prawdą jest iż oprocentowanie takich zobowiązań jest ograniczone, a limit wynosi oczywiście czterokrotność stopy lombardowej jaka może obecnie występować w kraju. Pomimo tego parabank jest również w stanie dodać wiele innych opłat dodatkowych. Do nich na pewno warto zaliczać przystąpienie do kredytu, zapłacenie za błyskawiczne rozpatrzenie wniosku lub opłata za dostarczenie gotówki. Jeśli chodzi o chwilówkę to tak właściwie mogą one być zaciągnięte w parabankach oraz dotyczyć niedużych kwot. Należy tutaj powiedzieć o rozwiązaniach od około 50 do 100zł. Kredytowanie w tych instytucjach nie jest potrzebne ponieważ lepiej jest skorzystać przykładowo z rozwiązań hipotecznych.

środa, marzec 8, 2017

Postępowanie egzekucyjne wobec kredytobiorcy – czego należy się spodziewać?

Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest przez organ egzekucyjny po otrzymaniu wniosku o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji. Do wniosku dołącza się tytuł wykonawczy, jak również inne dokumenty, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa. Wniosek o wszczęcie egzekucji musi zawierać szczegółowe określenie świadczenia, którego ma dotyczyć oraz sposób wykonania egzekucji. W jednym wniosku może się znaleźć wiele sposobów egzekucji, jakie bank życzy sobie zastosować wobec jednego dłużnika. Jeżeli bank nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia jego roszczeń, komornik powinien wezwać dłużnika do wykazania stanu swojego majątku.

Komornik nie powinien zajmować więcej ruchomości niż jest to potrzebne do zaspokojenia należności i kosztów egzekucyjnych. Strony powinny być obecne przy zajmowaniu ruchomości, ich obecność nie jest jednak bezwzględnie wymagana. Zajęcie ruchomości ma ten skutek, że rozporządzenie nią - dokonane po zajęciu - nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a egzekucja z zajętej ruchomości (np. „sprzedanej” przez dłużnika) może być prowadzona również przeciwko nabywcy. Zasadniczo, komornik zajęte ruchomości pozostawia na miejscu, tj. we władaniu osoby, u której je zajął. Jednak może też złożyć je na przechowanie u innej osoby lub do depozytu sądowego.

W celu ochrony dłużnika i aby dać mu jeszcze szansę samodzielnego dokonania spłaty długu, przepisy egzekucyjne stanowią, że sprzedaż zajętych ruchomości następuje nie wcześniej niż 7 dni od daty zajęcia. Wyjątkiem jest sytuacja gdy ruchomość szybko ulega zepsuciu.

Innym rodzajem egzekucji jest licytacja, która jest ustnym przetargiem, w którego trakcie komornik oferuje uczestnikom licytacji sprzedaż ruchomości: cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej, w drugim zaś terminie połowę wartości szacunkowej. Ani w pierwszym, ani w drugim terminie sprzedaż nie może nastąpić po cenie niższej niż cena wywołania. Jednakże druga licytacja ma miejsce tylko w przypadku wyraźnego żądania wierzyciela, ma on bowiem prawo przejąć na własność zajętą ruchomość po pierwszej nieudanej licytacji. Jeżeli i druga licytacja nie przyniosła pożądanego skutku, tj. zajęte ruchomości nie zostały sprzedane, a wierzyciel nie ma ochoty ich przejąć, wówczas komornik umarza postępowanie co do nie sprzedanych ruchomości i w konsekwencji rzeczy zajęte zostają zwolnione od egzekucji.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę należy do komornika przy sądzie rejonowym, w którego okręgu dłużnik zamieszkuje lub przebywa na stałe. Komornik przystępuje do egzekucji z wynagrodzenia za pracę przez jego zajęcie. Kieruje on do zakładu pracy stosowną decyzję o zajęciu poborów, w której przedstawia podstawę zajęcia i wysokość egzekwowanego roszczenia.

środa, luty 1, 2017

Korzyści, które mogą wyróżniać kredyt gotówkowy.

Warto mieć świadomość tego, że karty kredytowa mogą u wielu osób budzić dalej jakiś niespotykany lęk. Może istnieć duża liczba stereotypów, aby ich unikać niemalże jak ognia. Jednak takie podejście nie jest właściwie ponieważ kiedy się nie zabrało ze sobą karty kredytowej to straciło się okazje na zakup czegoś korzystnego. Istnieją odpowiedniego rodzaju zalety z posiadania tego typu rozwiązania.

Korzystając z karty kredytowej z pełną świadomością można tworzyć historię tej kary. W tym przypadku będzie się wydawać niewielkie sumy i odpowiednio spłacać w korzystnym terminie. Wszystko to zaowocuję zebraniem doświadczenia najbardziej potrzebnego do pożyczki bankowej lub kredytu. Nie posiadając historii kredytowej bank bardzo często będzie wymagać od podmiotu bardziej precyzyjnej dokumentacji. Oprócz tego może nastąpić sytuacja, która dotyczy narzucenia na kredyt o wiele wyższego ubezpieczenia. Korzyść to także budżet awaryjny. Wystąpić może taka sytuacja, która będzie dotyczyć tego iż potrzebna będzie dodatkowa gotówka na naprawienie samochodu lub zakup biletu lotniczego. Warto mieć świadomość tego, że nawet 20% za transakcje bezgotówkowe oraz 30% za wypłacenia z bankomatu w skali jednego roku to zdecydowanie lepsze oprocentowanie aniżeli ekspresowa pożyczka, gdzie odsetki w tym przypadku będą wynosić kwoty około 1000%. Duża część banków jest w stanie przyciągnąć klienta tym, że występować będą u niego odpowiedniego rodzaju nagrody, punktowe programy oraz konkursy. W takiej kwestii istotne jest również to, że tutaj klient związuje się z długoterminową umową, a prezent oczywiście otrzymać to dość miłe uczucie. Jeśli dojdzie do kradzieży to tak naprawdę nie będzie występować w tym przypadku żadne obciążenie dotyczące wypłaty, bądź wystąpi jedynie spłata w niewielkim ułamku. W takim samym stopniu zabezpieczone mogą być także karty debetowe, ale w tym przypadku niezbędne jest to, aby powiadomić odpowiednią instytucje o kradzieży w przeciągu paru dni. Utracona gotówki nie może zostać odzyskana. Posiadając kartę kredytową podmiot może czuć niezwykle duży komfort. Noszenie dużej kwoty gotówki tak naprawdę nie jest konieczne. Karta kredytowa jest niewielka i jej waga nie jest zbyt duża. Jakie jeszcze może mieć zastosowanie ten produkt bankowy? Tak naprawdę jest on bardzo przydatny w podróżach. Mogą idealnie służyć z tego względu, że składają się z wypukłych wymiarów. Właśnie dlatego bez większych przeszkód mogą zostać rozpoznane na niemalże całym świecie. Jeśli chodzi o wypłaty to nie każda może się składać ze zbyt wysokiej prowizji, a wymiana pieniędzy w kantorze i ich obliczenie nie jest aż tak pilne na wyjazd. Mogą istnieć instytucje bankowe, które tak naprawdę mogą proponować bankom gwarancję przedłużoną. Chodzi tutaj w dużej mierze towarów kupionych przy wykorzystaniu karty kredytowej. Jeśli chodzi o wynajem samochodów to obecnie w Polsce nie ma czego tak naprawdę szukać bez posiadania karty kredytowej. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ karta kredytowa składa się z opcji ubezpieczenia dodatkowego. Podmiot decydując się na kartę kredytową bez większych przeszkód może wykonywać transakcje online. Dość duża liczba linii lotniczych tak naprawdę może nie akceptować płatności przy wykorzystaniu kart kredytowych.

Posiadanie karty kredytowej może się wiązać z odpowiednią liczbą korzyści. Podjęcie decyzji o tym, aby tak naprawdę się na nią zdecydować musi zostać kompletnie przemyślane. Nie należy robić tego pod żadnym pozorem pochopnie.