czwartek, wrzesień 8, 2016

Pożyczka bez zbędnych formalności

Pożyczka bez zbędnych formalności to produkt możliwy do znalezienia zarówno w bankach, jak i w instytucjach pozabankowych. Wiele banków reklamuje swoje pożyczki jako dostępne bez zbędnych formalności, natomiast niekiedy okazuje się, że lista zbędnych i niezbędnych formalności jest określana w naprawdę różny sposób, wejdź sprawdzić najlepsze oferty na kredytomania.eu.

Co to znaczy niezbędne minimum formalności?

Nigdy nie jest tak, że formalności nie ma wcale, na pewno nie spotkamy się z sytuacją, że przyjdziemy do banku, powiemy, że chcemy kredyt i go otrzymamy, nie pokazując nawet dowodu osobistego, na piękne oczy. Minimum formalności zawsze musi być zachowane, oczywiście dla nas najlepszą sytuacja jest, kiedy wymaga się od nas jak najmniej. Podstawową i zawsze występującą formalnością jest dostarczenie dowodu tożsamości, który umożliwi bankowi zweryfikowanie naszej tożsamości i danych. Zdarzają się odstępstwa od tego wymogu jedynie w przypadku umów zawieranych przez internet, kiedy dowód może zostać zastąpiony przelewem autoryzacyjnym. Ponadto Warto w niewielkiej część banków pojawia się wymóg weryfikacji nie jednego, ale dwóch dowodów tożsamości, z których drugim może być np. książeczka wojskowa lub legitymacja emeryta rencisty.

Udokumentowanie dochodu

Wymóg udokumentowania dochodu jest podyktowany zapisami ustawy o kredycie konsumenckim, która wymaga od banków weryfikacji zdolności kredytowej pożyczkobiorcy opartej o analizę jego dochodów. Udokumentowanie, a co najmniej oświadczenie pisemne swoich dochodów jest niezbędnym elementem procedury pożyczkowej. Zwracamy jednak uwagę na to, że w zależności od polityki danego banku, dokumentem poświadczającym dochód oprócz zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę może być pisemne oświadczenie wnioskodawcy. Przy dokumentowaniu dochodu czynnikiem niezbędnym do określenia zdolności kredytowej jest także deklaracja wydatków, jakie ponosi wnioskodawca, która również jest przyjmowana w formie oświadczenia.

Podsumowanie

Jak widać to czy pożyczka bez zbędnych formalności będzie dla nas osiągalna, zależy w dużej mierze od nas samych oraz od naszej indywidualnej sytuacji. Banki niestety poruszają się w sztywnych ramach wyznaczonych przez prawo bankowe i mogą sobie pozwolić jedynie na niewielkie odstępstwa. Dlatego też poszukiwania ciekawej oferty, gdzie nie będziemy narażeni na wiele formalności, najlepiej jest zacząć od naszego banku, z którym jesteśmy związani od lat, gdyż on właśnie może nam najszybciej zaproponować uproszczoną procedurę kredytową.