piątek, luty 9, 2018

W jaki sposób przebiega weryfikacja kredytobiorcy?

Większość firm pożyczkowych oraz banków detalicznych charakteryzuje się pół – automatycznym systemem udzielania kredytów gotówkowych, czy innych zobowiązań. Jeżeli kredytobiorca jest znany dla instytucji finansowej i posiada, np. rachunek osobisty w banku, wtedy proces wypłaty kredytu przebiega błyskawicznie. Weryfikacja kredytobiorcy to jednak interesujące zagadnienie, szczególnie z perspektywy nowych klientów sektora pożyczek krótkoterminowych, więcej w tym temacie znajdziesz na http://www.kredytowysklep.pl/.

Proces badania wiarygodności kredytobiorcy
Z dużym prawdopodobieństwem już po złożeniu wniosku kredytowego doradca finansowy wie, czy otrzymasz pożyczkę krótkoterminową i w jakim segmencie ryzyka się znajdujesz. Dane z wniosku przekłada się na bazę Biura Informacji Kredytowej. Doradca sprawdza, czy nie zalegasz z płatnościami innych kredytów, czy nie masz zbyt dużego zadłużenia i analizuje ogólny scoring BIK. Kolejno wniosek zestawia się z bazą Biura Informacji Gospodarczej, w której pojawiają się zaległości pozabankowe, czyli nieopłacone mandaty, rachunki, inne zobowiązania klasyczne dla nowoczesnego społeczeństwa. Kwota kredytu gotówkowego zależy przede wszystkim od mnożnika stosowanego przez bank detaliczny lub firmę pożyczkową. Niektóre banki posiadają dość spore limity udzielania kredytów gotówkowych, a największe instytucje finansowe mnożnik zupełnie znoszą.

Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego nadrzędne w bankach detalicznych
Komisja Nadzoru Finansowego wydaje wytyczne w zakresie udzielania kredytów pod konkretną zdolność kredytową. Akurat w Polsce ten limit to 75%. Co to oznacza? Maksymalna rata kredytu gotówkowego przy dochodzie 2000 złotych to 1500 zł. Nie jest to sytuacja bezpieczna dla interesów gospodarstwa domowego. Należy bardzo ostrożnie podchodzić do maksymalnych widełek obsługi zobowiązania. Oczywiście osoby ze średnią zdolnością kredytową muszą dodatkowo przekazać szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków, najlepiej wyciąg z rachunku osobistego. Im słabsza zdolność kredytowa, tym większy nacisk na dokładną analizę kredytobiorcy. Z tego powodu warto skupić się na dopracowaniu poziomu dochodu. Maksymalne limity wskazane wyżej otrzymują naturalnie najlepsi, sprawdzeni przez bank detaliczny kredytobiorcy. Banki detaliczne charakteryzują się własną polityką, ale zawsze zgodną z prawem bankowym i wytycznymi KNF. W kraju droga po kredyt gotówkowy jest coraz krótsza oraz mocno zautomatyzowana, szczególnie dla średnio/dobrze zarabiających kredytobiorców. Czy uważasz system badania wiarygodności kredytobiorcy za skomplikowany?