poniedziałek, grudzień 21, 2020

Ocena zdolności kredytowej przed konsolidacją

Restrukturyzacja zadłużenia często nie wynika wyłącznie z widzimisię kredytobiorcy, ale wręcz znajduje potwierdzenie prawne, chociażby na poziomie ustawy o kredycie hipotecznym. Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego klient bankowości detalicznej zna najczęściej warunki ewentualnej naprawy umowy i możliwości restrukturyzacyjne pod warunkiem zachowania pozytywnej zdolności kredytowej. Akurat warunek zdolności kredytowej w ramach optymalizacji zadłużenia występuje praktycznie w każdym przypadku. Dlaczego?

Po co oceniać zdolność kredytową, jeżeli znajdujesz się w tarapatach ekonomicznych?

To bardzo ważne pytanie zadawane ekspertom, pośrednikom kredytowym, również pracownikom instytucji pozabankowych po odmowie pomocy przez klasyczny bank detaliczny. Akurat banki nie funkcjonują charytatywnie, tylko generują zysk. To podstawa działania banków. W Polsce większość placówek należy do instytucji zagranicznych, do których zyski się transferuje (to większość rynku idąc za raportami, statystykami, po przeanalizowaniu struktury własności, piramidy marek). Poza tym w Polsce dodatkowe standardy ochrony bankowości narzuca Komisja Nadzoru Finansowego. Nie można obsługiwać ryzykownych kredytów, nawet kredytów konsolidacyjnych, bo to docelowo grozi zapaścią całego systemu oszczędnościowo-kredytowego, nie wspominając już o przechowywanych depozytach i stabilności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Warunki konsolidacji kredytów zgodne z regulaminami banków

Pozytywna zdolność kredytowa to podstawowy i tak naprawdę pewny element pozytywnego rozpatrzenia wniosku oddłużeniowego. Do konsolidacji potrzebujesz również informacji o wszystkich umowach i potwierdzenia spłaty ostatnich rat. Bez tych rzeczy po prostu nie naprawisz budżetu, albo zostaniesz na lodzie, jeżeli chodzi o zewnętrzne formy wsparcia. Zdolność kredytową można poprawić naturalnie przez zwiększenie dochodów, najlepiej potwierdzonych legalnie. Programy socjalne nie wchodzą w skład zdolności kredytowej, przy długach większego rzędu nie bierze się takich wpływów pod uwagę. Dostęp do kredytu konsolidacyjnego w czasach kryzysu gospodarczego to już pewna inwestycja, zamienna dla budowania poduszki bezpieczeństwa w postaci oszczędności.

Połączenie konsumpcji z kredytem długoterminowym w ramach restrukturyzacji

Konsolidacja łączy w sobie zalety kredytu (zobowiązania) długoterminowego z formą konsumpcji (dobrowolny bonus przydzielany klientom z wysokimi ocenami BIK). Długi termin obowiązywania umowy nie oznacza jednak automatycznie wyższych kosztów całkowitych, bo kredytobiorcy coraz chętniej otwierają się na nadpłaty i ograniczają ostatecznie presję ekonomiczną. Po prostu kredyt konsolidacyjny przydaje się w momencie, kiedy prognozujesz pogorszenie w branży, może obniżenie zarobków, a nie chcesz zaburzyć płynności. Obniżenie raty nawet o kilkadziesiąt, docelowo kilkaset złotych to już ważny czynnik naprawy domowego budżetu.