środa, lipiec 15, 2015

Czym charakteryzują się lokaty

Na dzisiejszym rynku bankowym istnieje wyjątkowo szeroka oferta różnego rodzaju lokat. Wszystkie z nich łączą pewne cechy, ale również pewne cechy dzielą. Właśnie na owe cechy charakterystyczne (głównie te, które różnią poszczególne formy lokowania pieniędzy) powinien zwrócić uwagę każdy potencjalnie zainteresowany klient banku jeszcze przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z konkretnej oferty.

Zerwanie umowy

Każda lokata charakteryzuje się określonym dla siebie czasem trwania, który jest ustalany w umowie pomiędzy bankiem a klientem. W tym czasie pieniądze pozostają w pewnym sensie „zamrożone” dla klienta – rozporządzać może wtedy nimi bank. Wypłata pieniędzy przed ustalonym terminem może wiązać się z pewnego rodzaju sankcjami dla klienta (decyzję o długości lokaty należy zatem podejmować z rozsądkiem). Sankcje te to przeważnie utrata odsetek (częściowa lub całościowa), niektóre banki narzucają też w takim przypadku umowne kary bądź opłaty manipulacyjne.

Odsetki

Cechą charakterystyczną dla każdej lokaty (bez względu na jej dokładny rodzaj oraz bank, z którym zawieramy umowę) jest kapitalizacja odsetek. Termin ten oznacza nic innego jak dopisanie odpowiednich odsetek (zgodnych z postanowieniami umowy) do pierwotnego kapitału klienta. Czym częściej odsetki są kapitalizowane, tym klient ma większy zysk.

Oprocentowanie lokaty

Wspólną cechą charakteryzującą wszystkie lokaty jest także oprocentowanie lokaty. Ma ono największy wpływ na ostateczny zysk potencjalnego klienta banku proponującego lokaty. Można byłoby zatem stwierdzić, że najbardziej opłacalne są lokaty w bankach oferujących swoim klientom najwyższe oprocentowania. Należy być ostrożnym i nie dać się złapać w pułapkę. Istnieją bowiem dwa rodzaje oprocentowania. Pierwsze z nich to nominalne (nie uwzględniające podatku od zysków kapitałowych), drugie natomiast to realne (uwzględniające podatek od zysków kapitałowych i w związku z tym pokazujące, jaki zostanie osiągnięty rzeczywisty – realny – zysk dzięki lokacie). Pułapką zastawianą często przez banki mogą być zatem oprocentowania nominalne.

Zwracając uwagę na cechy charakterystyczne poszczególnych oraz razem wziętych lokat, należy także zastanowić się nad obecnym poziomem inflacji (wzrostu cen usług, produktów itd.) – od niego bowiem będzie bardzo zależało, czy cokolwiek uda nam się zarobić na zakładanej przez nas lokacie, czy też po prostu wyjdziemy na zero i równie dobrze możemy przechować pieniądze w przysłowiowej skarpecie.

Przy okazji tego wpisu, chciałbym Was zachęcić do odwiedzenia 17bankow - kredyt gotówkowy
gdzie znajdziesz najlepsze oferty na rynku.