czwartek, lipiec 27, 2017

Zdolność kredytowa.

Jakie parametry brane są pod uwagę podczas wyliczania zdolności kredytowe.

Zdolność kredytowa została określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Według tej ustawy Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”. Zdolność kredytowa oceniana jest według kryteriów jakie bierze pod uwagę bank. Bez wątpienia jednym z podstawowych kryteriów jest to jakie dochody osiąga kredytobiorca w stosunku do zadłużenia jakie chce zaciągnąć i na jak długi okres czasu. Dochód powinien być stały i na tyle wysoki, aby po udzieleniu wnioskowanej kwoty kredytu i podzieleniu go na odpowiednią ilość rat, kredytobiorca był w stanie to zadłużenie spłacać i nie będzie miało ono dużego wpływu na jakość jego życia. Na tej podstawie można wywnioskować, że ta sama osoba może mieć zdolność kredytową zaciągając taką samą kwotę kredytu na okres dziesięciu lat, ale już w przypadku rozłożenia kredytu na pięć lat, kredytobiorca tej zdolności kredytowej miał nie będzie. Innymi równie ważnymi kryteriami jakie bierze bank wyliczając zdolność kredytową są raty jakie spłaca klient w innych instytucjach pożyczkowych jak też opłaty stałe jakie ma regularnie do opłacenia. Może być sytuacja, kiedy klient ma bardzo duże dochody, ale jednocześnie ma bardzo duże stałe obciążenia i bank uzna go za osobę niewydolną finansową i tym samym wyliczy mu mniejszą zdolność kredytową, lub w ogóle nie przyzna mu kredytu.

Zdolność kredytową można sprawdzić samemu w internecie.

Zdolność kredytową możemy wyliczyć sami korzystając z ogólnie dostępnych w internecie specjalnych kalkulatorów. Takie kalkulatory tworzą instytucje bankowe, aby potencjalny kredytobiorca sam mógł się zorientować o jaką sumę kredytu może w danym banku wnioskować. W niektórych kalkulatorach wyliczane są średnie wydatki na jedną osobę i wyliczana jest kwota jaka musi zostać kredytobiorcy do życia. W niektórych kalkulatorach trzeba podać swój wiek, ilość osób jakie ma się na utrzymaniu, rodzaj umowy na jaką się pracuje jak również wysokość obecnego zadłużenia. Bez względu na to, czy sami sprawdzimy swoją zdolność kredytową i tak bank w jakim złożymy wniosek o kredyt według własnych kryteriów podda nas analizie kredytowej. Możemy mieć dużą zdolność kredytową, a bank i tak ma prawo odmówić nam kredytu. Może to się zdarzyć w sytuacji, kiedy kredytobiorca ma złą historię kredytowania. Biorąc pod uwagę wszystkie parametry wyznaczania zdolności kredytowej bank może zaproponować klientowi mniejszy kredyt, czy też na krótszy czas, albo zwiększyć wysokość prowizji za przyznanie takiego kredytu. Zdolność kredytowa nie jest ostateczną decyzją. Nie posiadając zdolności kredytowej mamy szansę na kredyt. Bank może nam go przyznać na innych warunkach na przykład ustanawiając dodatkowe zabezpieczenie kredytu na majątku jaki posiada kredytobiorca. Jak widać otrzymanie kredytu wiąże się z wieloma formalnościami, ale nie są one na tyle kłopotliwe, aby nie można było sobie z nimi poradzić. O zdolność kredytową można zadbać samemu. Przed złożeniem wniosku o kredyt warto pospłacać swoje zobowiązania, gdyż można wówczas liczyć, na to że bank przyzna nam większą sumę kredytu. Dobrym rozwiązaniem na zwiększenie zdolności kredytowej jest również wzięcie kredytu ze współkredytobiorcą. Taką osobą może być współmałżonek, ale też rodzice, teściowe, rodzeństwo, a nawet znajoma nam osoba. Należy jednak nie przesadzać z kwotą kredytu. Powinno nas być stać na jego spłatę w terminie.